ИМПРЕСУМ

Назив медија: TURISTIČKI KANAL

Издавач: Удружење за медијску афирмацију „МАТ“

Адреса електронске поште: turistickikanal@gmail.com

Интернет страница: turistickikanal.net

Одговорни уредник медија: Зоран Шарац

Регулаторно тело: Савет за штампу

Регистрациони број медија: IN001215