Удружење „Мат“

Удружење за медијску афирмацију „МАТ“ је невладино и непрофитно добровољно удружење, основано на неодређено  време ради медијске афирмације свих сегмената друштва.

Циљеви Удружења су:

 • медијска афирмација свих сегмената друштва, кроз израду аудио-видео матријала, новинарских чланака и израду интеренет презентације
 • организовање и пуштање програма у кабловском систему
 • едукацију свих заинтересованих особа за рад на медијској афирмацији,
 • организованје едукација из области новинарства, снимања, фотографисања и монтаже,
 • организовање активности на рехабилитацији и промоцији угрожених подручја и подручја са одређеним потенцијалима,
 • организовање фестивала
 • учествовање на фестивалима и манифестацијама у земљи и иностранству
 • јавно залагање за транспарентност рада свих сегмената друштва.
 • развој и унапређење новинарства,
 • промоција и развој слободног  новинарства и плуралистички медији
 • свестрано, истинито и правовремено информисање
 • аутономија професије и независност новинара који раде на медијској афирмацији свих сегмената друштва
 • сарадња и удруживање са другим новинарским и медијским организацијама и

пословним удружењима, из земље и иностранства, који стреме истим циљевима и начелима.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 • пружа стручну помоћ при организацији и изради публикација;
 • сарађује са стручним удружењима, институцијама и појединцима који имају исте или сличне циљеве;
 • награђује најуспешније чланове Удружења и чланове који су нарочито

допринели медијској афирмацији;

 • организује само или у заједници са другим организацијама предавања, округле столове, трибине, семинаре и друге промотивнеактивности;
 • врши издавање сталних и повремених извештаја, публикација, књига,продуцира ТВ и радио програме и уређује и публикује интернет презентацијекоје су од значаја за медијску афирмацију друштва;
 • врши помагање усавршавања својих чланова;
 • ствара финансијске, кадровске и друге услове за успешан рад Удружења уостваривању циљева Удружење сарађује са другим удружењима, редакцијама, стручним инаучним организацијама, државним органима и другим организацијама иинституцијама.
 • прикупља и обрађује научну и стручну литературу