Udruženje „Mat“

Udruženje za medijsku afirmaciju „MAT“ je nevladino i neprofitno dobrovoljno udruženje, osnovano na neodređeno  vreme radi medijske afirmacije svih segmenata društva.

Ciljevi Udruženja su:

 • medijska afirmacija svih segmenata društva, kroz izradu audio-video matrijala, novinarskih članaka i izradu interenet prezentacije
 • organizovanje i puštanje programa u kablovskom sistemu
 • edukaciju svih zainteresovanih osoba za rad na medijskoj afirmaciji,
 • organizovanje edukacija iz oblasti novinarstva, snimanja, fotografisanja i montaže,
 • organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji i promociji ugroženih područja i područja sa određenim potencijalima,
 • organizovanje festivala
 • učestvovanje na festivalima i manifestacijama u zemlji i inostranstvu
 • javno zalaganje za transparentnost rada svih segmenata društva.
 • razvoj i unapređenje novinarstva,
 • promocija i razvoj slobodnog  novinarstva i pluralistički mediji
 • svestrano, istinito i pravovremeno informisanje
 • autonomija profesije i nezavisnost novinara koji rade na medijskoj afirmaciji svih segmenata društva
 • saradnja i udruživanje sa drugim novinarskim i medijskim organizacijama i

poslovnim udruženjima, iz zemlje i inostranstva, koji streme istim ciljevima i načelima.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • pruža stručnu pomoć pri organizaciji i izradi publikacija;
 • sarađuje sa stručnim udruženjima, institucijama i pojedincima koji imaju iste ili slične ciljeve;
 • nagrađuje najuspešnije članove Udruženja i članove koji su naročito

doprineli medijskoj afirmaciji;

 • organizuje samo ili u zajednici sa drugim organizacijama predavanja, okrugle stolove, tribine, seminare i druge promotivneaktivnosti;
 • vrši izdavanje stalnih i povremenih izveštaja, publikacija, knjiga,producira TV i radio programe i uređuje i publikuje internet prezentacijekoje su od značaja za medijsku afirmaciju društva;
 • vrši pomaganje usavršavanja svojih članova;
 • stvara finansijske, kadrovske i druge uslove za uspešan rad Udruženja uostvarivanju ciljeva Udruženje sarađuje sa drugim udruženjima, redakcijama, stručnim inaučnim organizacijama, državnim organima i drugim organizacijama iinstitucijama.
 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu